United Airlines UA71 Statistik över prestanda och förseningar i tid

OM ON-TIME-PERFORMANCE

On-Time-Performance är ett mått på hur ofta ett flyg anländer i tid. Ett flyg anses vara i tid när det anländer inom 15 minuter från den schemalagda ankomsttiden. Genomsnittliga förseningar mäter medianförseningen för alla flygningar.

ON-TIME-PERFORMANCE DE SENASTE 6 MÅNADERNA

SÄSONGSBASERAD PUNKTLIG PRESTATION

FÖRSENINGAR PÅ DENNA STRÄCKA PER FLYGNING

SENASTE 6 MÅNADERNA
ANTAL FLYGNINGAR PRESTANDA I TID (%) GENOMSNITTLIG FÖRDRÖJNING
UA3927 1 100% 5
UA71 180 81% 0
UA3011 1 0% 24
UA3030 1 0% 163
SENASTE ÅRET
ANTAL FLYGNINGAR PRESTANDA I TID (%) GENOMSNITTLIG FÖRDRÖJNING
UA3038 1 100% 0
UA3927 1 100% 5
UA71 365 79% 0
UA2785 1 0% 93
UA3011 1 0% 24
UA3024 1 0% 50
UA2767 1 0% 118
UA3030 1 0% 163

© 2017 - 2024 Flightera. All rights reserved.