Transavia HV5105 Statistik över prestanda och förseningar i tid

OM ON-TIME-PERFORMANCE

On-Time-Performance är ett mått på hur ofta ett flyg anländer i tid. Ett flyg anses vara i tid när det anländer inom 15 minuter från den schemalagda ankomsttiden. Genomsnittliga förseningar mäter medianförseningen för alla flygningar.

ON-TIME-PERFORMANCE DE SENASTE 6 MÅNADERNA

SÄSONGSBASERAD PUNKTLIG PRESTATION

FÖRSENINGAR PÅ DENNA STRÄCKA PER FLYGNING

SENASTE MÅNADEN
ANTAL FLYGNINGAR PRESTANDA I TID (%) GENOMSNITTLIG FÖRDRÖJNING
HV5103 3 100% 0
HV5105 9 78% 0
FR1718 16 75% 0
HV5107 16 75% 0
SENASTE 6 MÅNADERNA
ANTAL FLYGNINGAR PRESTANDA I TID (%) GENOMSNITTLIG FÖRDRÖJNING
HV5105 113 88% 0
FR1718 114 84% 0
HV5101 17 82% 0
HV5103 37 73% 1
HV5107 65 68% 0
SENASTE ÅRET
ANTAL FLYGNINGAR PRESTANDA I TID (%) GENOMSNITTLIG FÖRDRÖJNING
FR1718 234 86% 0
HV5105 228 84% 0
HV5101 30 73% 0
HV5103 58 71% 3
HV5107 148 66% 2
FR1822 4 25% 24

© 2017 - 2024 Flightera. All rights reserved.