Kräva ersättning för försenat eller inställt flyg

Flygförseningar händer, men det betyder inte att du måste acceptera dem. Du kan ha rätt till så mycket som 600 euro/ 700 dollar i kompensation om ditt flyg har blivit försenat, inställt eller överbokat under de senaste tre åren.

© 2017 - 2023 Flightera. All rights reserved.