United Airlines UA71 Statystyki Przylotów na Czas i Opóźnień

O WYDAJNOŚCI NA CZAS

On-Time-Performance jest miarą tego, jak często lot przylatuje na czas. Lot jest uważany za punktualny, jeśli przylatuje w ciągu 15 minut od zaplanowanego czasu przylotu. Średnie opóźnienia mierzą medianę opóźnień wszystkich lotów.

WYDAJNOŚĆ NA CZAS W CIĄGU OSTATNICH 6 MIESIĘCY

SEZONOWA TERMINOWOŚĆ

OPÓŹNIENIA NA TEJ TRASIE WEDŁUG LOTÓW

OSTATNIE 6 MIESIĘCY
NUMER LOTY WYDAJNOŚĆ NA CZAS (%) ŚREDNIE OPÓŹNIENIE
UA3927 1 100% 5
UA71 180 81% 0
UA3011 1 0% 24
UA3030 1 0% 163
MINIONY ROK
NUMER LOTY WYDAJNOŚĆ NA CZAS (%) ŚREDNIE OPÓŹNIENIE
UA3038 1 100% 0
UA3927 1 100% 5
UA71 365 79% 0
UA2785 1 0% 93
UA3011 1 0% 24
UA3024 1 0% 50
UA2767 1 0% 118
UA3030 1 0% 163

© 2017 - 2024 Flightera. All rights reserved.