Southwest Airlines WN8700 ( St. Louis to Miami & Phoenix to Houston & Phoenix to Kansas City & Phoenix to Everett & San Antonio to Houston & Nashville to Houston & Houston to Indianapolis & Austin to Houston & Las Vegas to Phoenix & Pittsburgh to Indianapolis & Los Angeles to Phoenix & Denver to Indianapolis & Denver to Dallas & Denver to Atlanta & Chicago to Kansas City & Belize City to Houston & Oakland to Phoenix & Wichita to Dallas & Seattle to Houston & Midland to Kansas City & Dallas to Phoenix & Dallas to Indianapolis & Dallas to Everett & Dallas to Miami & Orlando to Kansas City & Tucson to Phoenix & Kahului to Oakland & Fort Myers to Kansas City & Fort Lauderdale to Orlando & Baltimore to Indianapolis & Atlanta to Kansas City & Atlanta to Indianapolis )

Segment 1: St. Louis to Miami
Airline:   Southwest Airlines
From:   St. Louis (STL)
To:   Miami (MIA)
Frequency: Irregular/New
Days: Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
Distance: 1,723km (1,070mi)
Duration: 2h 42m
Avg 638km/h (396mph)
Plane: Boeing B737-700
Delays:
past month
No delays observed
Segment 2: Phoenix to Houston
Airline:   Southwest Airlines
From:   Phoenix (PHX)
To:   Houston (HOU)
Frequency: Irregular/New
Days: Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
Distance: 1,640km (1,018mi)
Duration: 2h 22m
Avg 688km/h (427mph)
Plane: Boeing B737-700
Delays:
past month
No delays observed
Segment 3: Phoenix to Kansas City
Airline:   Southwest Airlines
From:   Phoenix (PHX)
To:   Kansas City (MCI)
Frequency: Irregular/New
Days: Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
Distance: 1,678km (1,042mi)
Duration: 2h 49m
Avg 592km/h (368mph)
Plane: Boeing B737-800
Delays:
past month
No delays observed
Segment 4: Phoenix to Everett
Airline:   Southwest Airlines
From:   Phoenix (PHX)
To:   Everett (PAE)
Frequency: Irregular/New
Days: Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
Distance: 1,825km (1,134mi)
Duration: 2h 55m
Avg 625km/h (388mph)
Plane: Boeing B737-800
Delays:
past month
100% of flights
31 min average
Segment 5: San Antonio to Houston
Airline:   Southwest Airlines
From:   San Antonio (SAT)
To:   Houston (HOU)
Frequency: Irregular/New
Days: Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
Distance: 309km (192mi)
Duration: 0h -15m
Avg -1,237km/h (-768mph)
Plane: Boeing B737-700
Delays:
past month
No delays observed
Segment 6: Nashville to Houston
Airline:   Southwest Airlines
From:   Nashville (BNA)
To:   Houston (HOU)
Frequency: Irregular/New
Days: Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
Distance: 1,079km (670mi)
Duration: 3h 49m
Avg 281km/h (174mph)
Plane: Boeing B737-700
Delays:
past month
No delays observed
Segment 7: Houston to Indianapolis
Airline:   Southwest Airlines
From:   Houston (HOU)
To:   Indianapolis (IND)
Frequency: Irregular/New
Days: Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
Distance: 1,388km (862mi)
Duration: 2h 40m
Avg 520km/h (323mph)
Plane: Boeing B737-700
Delays:
past month
No delays observed
Segment 8: Austin to Houston
Airline:   Southwest Airlines
From:   Austin (AUS)
To:   Houston (HOU)
Frequency: Irregular/New
Days: Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
Distance: 238km (148mi)
Duration: 1h 31m
Avg 155km/h (96mph)
Plane: Boeing B737-700
Delays:
past month
No delays observed
Segment 9: Las Vegas to Phoenix
Airline:   Southwest Airlines
From:   Las Vegas (LAS)
To:   Phoenix (PHX)
Frequency: Irregular/New
Days: Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
Distance: 411km (255mi)
Duration: 1h 4m
Avg 379km/h (235mph)
Plane: Boeing B737-700
Delays:
past month
No delays observed
Segment 10: Pittsburgh to Indianapolis
Airline:   Southwest Airlines
From:   Pittsburgh (PIT)
To:   Indianapolis (IND)
Frequency: Irregular/New
Days: Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
Distance: 522km (324mi)
Duration: 0h 32m
Avg 963km/h (598mph)
Plane: Boeing B737-800
Delays:
past month
50% of flights
190 min average
Segment 11: Los Angeles to Phoenix
Airline:   Southwest Airlines
From:   Los Angeles (LAX)
To:   Phoenix (PHX)
Frequency: Irregular/New
Days: Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
Distance: 595km (369mi)
Duration: 2h 12m
Avg 270km/h (168mph)
Plane: Boeing B737-700
Delays:
past month
No delays observed
Segment 12: Denver to Indianapolis
Airline:   Southwest Airlines
From:   Denver (DEN)
To:   Indianapolis (IND)
Frequency: Irregular/New
Days: Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
Distance: 1,569km (974mi)
Duration: 2h 19m
Avg 672km/h (417mph)
Plane: Boeing B737-700
Delays:
past month
No delays observed
Segment 13: Denver to Dallas
Airline:   Southwest Airlines
From:   Denver (DEN)
To:   Dallas (DAL)
Frequency: Irregular/New
Days: Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
Distance: 1,048km (651mi)
Duration: 1h 49m
Avg 571km/h (355mph)
Plane: Boeing B737-700
Delays:
past month
100% of flights
12 min average
Segment 14: Denver to Atlanta
Airline:   Southwest Airlines
From:   Denver (DEN)
To:   Atlanta (ATL)
Frequency: Irregular/New
Days: Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
Distance: 1,928km (1,198mi)
Duration: 2h 43m
Avg 709km/h (440mph)
Plane: Boeing B737-800
Delays:
past month
No delays observed
Segment 15: Chicago to Kansas City
Airline:   Southwest Airlines
From:   Chicago (MDW)
To:   Kansas City (MCI)
Frequency: Irregular/New
Days: Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
Distance: 650km (404mi)
Duration: 1h 49m
Avg 358km/h (222mph)
Plane: Boeing B737-700
Delays:
past month
No delays observed
Segment 16: Belize City to Houston
Airline:   Southwest Airlines
From:   Belize City (BZE)
To:   Houston (HOU)
Frequency: Irregular/New
Days: Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
Distance: 1,522km (945mi)
Duration: 4h 6m
Avg 371km/h (230mph)
Plane: Boeing B737-700
Delays:
past month
No delays observed
Segment 17: Oakland to Phoenix
Airline:   Southwest Airlines
From:   Oakland (OAK)
To:   Phoenix (PHX)
Frequency: Irregular/New
Days: Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
Distance: 1,039km (645mi)
Duration: 2h 37m
Avg 394km/h (245mph)
Plane: Boeing B737-700
Delays:
past month
No delays observed
Segment 18: Wichita to Dallas
Airline:   Southwest Airlines
From:   Wichita (ICT)
To:   Dallas (DAL)
Frequency: Irregular/New
Days: Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
Distance: 537km (333mi)
Duration: 1h 19m
Avg 408km/h (253mph)
Plane: Boeing B737-700
Delays:
past month
100% of flights
57 min average
Segment 19: Seattle to Houston
Airline:   Southwest Airlines
From:   Seattle (SEA)
To:   Houston (HOU)
Frequency: Irregular/New
Days: Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
Distance: 3,048km (1,893mi)
Duration: 0h 51m
Avg 3,586km/h (2,227mph)
Plane: Boeing B737-700
Delays:
past month
100% of flights
250 min average
Segment 20: Midland to Kansas City
Airline:   Southwest Airlines
From:   Midland (MAF)
To:   Kansas City (MCI)
Frequency: Irregular/New
Days: Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
Distance: 1,061km (659mi)
Duration: 1h 19m
Avg 796km/h (494mph)
Plane: Boeing B737-700
Delays:
past month
100% of flights
17 min average
Segment 21: Dallas to Phoenix
Airline:   Southwest Airlines
From:   Dallas (DAL)
To:   Phoenix (PHX)
Frequency: Irregular/New
Days: Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
Distance: 1,413km (877mi)
Duration: 2h 34m
Avg 547km/h (339mph)
Plane: Boeing B737-800
Delays:
past month
No delays observed
Segment 22: Dallas to Indianapolis
Airline:   Southwest Airlines
From:   Dallas (DAL)
To:   Indianapolis (IND)
Frequency: Irregular/New
Days: Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
Distance: 1,215km (755mi)
Duration: 1h 55m
Avg 634km/h (394mph)
Plane: Boeing B737-700
Delays:
past month
No delays observed
Segment 23: Dallas to Everett
Airline:   Southwest Airlines
From:   Dallas (DAL)
To:   Everett (PAE)
Frequency: Irregular/New
Days: Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
Distance: 2,709km (1,683mi)
Duration: 3h 34m
Avg 756km/h (469mph)
Plane: Boeing B737-700
Delays:
past month
100% of flights
33 min average
Segment 24: Dallas to Miami
Airline:   Southwest Airlines
From:   Dallas (DAL)
To:   Miami (MIA)
Frequency: Irregular/New
Days: Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
Distance: 1,785km (1,109mi)
Duration: 2h 30m
Avg 714km/h (443mph)
Plane: Boeing B737-700
Delays:
past month
100% of flights
44 min average
Segment 25: Orlando to Kansas City
Airline:   Southwest Airlines
From:   Orlando (MCO)
To:   Kansas City (MCI)
Frequency: Irregular/New
Days: Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
Distance: 1,728km (1,073mi)
Duration: 3h 0m
Avg 576km/h (357mph)
Plane: Boeing B737-700
Delays:
past month
No delays observed
Segment 26: Tucson to Phoenix
Airline:   Southwest Airlines
From:   Tucson (TUS)
To:   Phoenix (PHX)
Frequency: Irregular/New
Days: Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
Distance: 177km (110mi)
Duration: 0h 19m
Avg 533km/h (331mph)
Plane: Boeing B737-700
Delays:
past month
100% of flights
456 min average
Segment 27: Kahului to Oakland
Airline:   Southwest Airlines
From:   Kahului (OGG)
To:   Oakland (OAK)
Frequency: Irregular/New
Days: Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
Distance: 3,781km (2,348mi)
Duration: 5h 0m
Avg 756km/h (469mph)
Plane: Boeing B737-800
Delays:
past month
No delays observed
Segment 28: Fort Myers to Kansas City
Airline:   Southwest Airlines
From:   Fort Myers (RSW)
To:   Kansas City (MCI)
Frequency: Irregular/New
Days: Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
Distance: 1,862km (1,156mi)
Duration: 3h 4m
Avg 607km/h (377mph)
Plane: Boeing B737-800
Delays:
past month
No delays observed
Segment 29: Fort Lauderdale to Orlando
Airline:   Southwest Airlines
From:   Fort Lauderdale (FLL)
To:   Orlando (MCO)
Frequency: Irregular/New
Days: Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
Distance: 286km (177mi)
Duration: 1h 49m
Avg 156km/h (96mph)
Plane: Boeing B737-700
Delays:
past month
No delays observed
Segment 30: Baltimore to Indianapolis
Airline:   Southwest Airlines
From:   Baltimore (BWI)
To:   Indianapolis (IND)
Frequency: Irregular/New
Days: Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
Distance: 829km (515mi)
Duration: 1h 33m
Avg 535km/h (332mph)
Plane: Boeing B737-700
Delays:
past month
No delays observed
Segment 31: Atlanta to Kansas City
Airline:   Southwest Airlines
From:   Atlanta (ATL)
To:   Kansas City (MCI)
Frequency: Irregular/New
Days: Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
Distance: 1,114km (692mi)
Duration: 2h 27m
Avg 454km/h (282mph)
Plane: Boeing B737-700
Delays:
past month
No delays observed
Segment 32: Atlanta to Indianapolis
Airline:   Southwest Airlines
From:   Atlanta (ATL)
To:   Indianapolis (IND)
Frequency: Irregular/New
Days: Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
Distance: 697km (432mi)
Duration: 1h 36m
Avg 435km/h (270mph)
Plane: Boeing B737-700
Delays:
past month
No delays observed
Most Recent Flight

Route:   Belize City (BZE)  -    Houston (HOU)
Status: Landed
Departure:
(scheduled)
2 days ago
20. Jul 14:49 local
20. Jul 20:49 UTC
Departed:
(actual)
20. Jul 16:28
99 min delayed
Arrival:
(scheduled)
2 days ago
20. Jul 19:55 local
21. Jul 00:55 UTC
Arrived:
(actual)
20. Jul 19:48
6 min early
Plane: N7751A Boeing B737-700
143 seats
143 Eco
Map
Sat, 20. Jul
Scheduled:
14:49 CST
20:49 UTC
19:55 CST
00:55 UTC
4h 6m
Actual:
16:28 CST
22:28 UTC
+99 min
19:47 CDT
00:47 UTC
-7 min
3h 58m
Fri, 19. Jul
Scheduled:
20:00 CDT
01:00 UTC
21:35 CDT
04:35 UTC
3h 35m
Actual:
20:20 CDT
01:20 UTC
+20 min
22:09 PDT
05:09 UTC
+34 min
4h 9m
Thu, 18. Jul
Scheduled:
09:00 PDT
16:00 UTC
10:05 PDT
17:05 UTC
1h 5m
Actual:
09:12 PDT
16:12 UTC
+12 min
09:57 MST
16:57 UTC
-7 min
0h 57m
Tue, 16. Jul
Scheduled:
17:15 EDT
21:15 UTC
19:15 EDT
00:15 UTC
3h 0m
Actual:
17:22 EDT
21:22 UTC
+7 min
18:59 CDT
23:59 UTC
-15 min
2h 44m
Mon, 15. Jul
Scheduled:
17:30 CDT
22:30 UTC
17:15 CDT
22:15 UTC
0h -15m
Actual:
16:36 CDT
21:36 UTC
-53 min
17:17 CDT
22:17 UTC
+2 min
0h -12m
Sun, 14. Jul
Scheduled:
10:30 HST
20:30 UTC
18:30 HST
01:30 UTC
5h 0m
Actual:
10:38 HST
20:38 UTC
+8 min
18:19 PDT
01:19 UTC
-10 min
4h 49m
Mon, 08. Jul
Scheduled:
18:00 MST
01:00 UTC
22:50 MST
03:50 UTC
2h 50m
Actual:
18:11 MST
01:11 UTC
+11 min
22:23 CDT
03:23 UTC
-26 min
2h 23m
Fri, 05. Jul
Scheduled:
13:30 MST
20:30 UTC
13:50 MST
20:50 UTC
0h 20m
Actual:
21:01 MST
04:01 UTC
+451 min
21:26 MST
04:26 UTC
+456 min
7h 56m
Tue, 02. Jul
Scheduled:
18:40 CDT
23:40 UTC
20:00 CDT
01:00 UTC
1h 20m
Actual:
18:45 CDT
23:45 UTC
+5 min
20:18 CDT
01:18 UTC
+18 min
1h 38m
Sat, 29. Jun
Scheduled:
09:00 CDT
14:00 UTC
12:30 CDT
16:30 UTC
2h 30m
Actual:
09:38 CDT
14:38 UTC
+38 min
13:13 EDT
17:13 UTC
+43 min
3h 13m
Fri, 28. Jun
Scheduled:
08:00 MST
15:00 UTC
10:55 MST
17:55 UTC
2h 55m
Actual:
08:50 MST
15:50 UTC
+50 min
11:26 PDT
18:26 UTC
+31 min
3h 26m