Shandong Airlines SC4779 ( Xiamen to Zhengzhou & Zhengzhou to Lanzhou )

Map
Map
Most Recent Flight

Route:   Zhengzhou (CGO)  -    Lanzhou (LHW)
Status: Landed
Departure:
(scheduled)
1 day ago
25. May 10:20 local
25. May 02:20 UTC
Departed:
(actual)
25. May 10:15
5 min early
Arrival:
(scheduled)
1 day ago
25. May 12:20 local
25. May 04:20 UTC
Arrived:
(actual)
25. May 12:10
9 min early
Plane: B-7668 Boeing B737-800
167 seats
8 Business
159 Eco
Last Flight: Live Tracking
Sat, 25. May
Scheduled:
10:20 CST
02:20 UTC
12:20 CST
04:20 UTC
2h 0m
Actual:
10:14 CST
02:14 UTC
-5 min
12:09 CST
04:09 UTC
-10 min
1h 49m
Fri, 24. May
Scheduled:
10:20 CST
02:20 UTC
12:20 CST
04:20 UTC
2h 0m
Actual:
10:32 CST
02:32 UTC
+12 min
12:16 CST
04:16 UTC
-3 min
1h 56m
Sat, 25. May
Scheduled:
06:55 CST
22:55 UTC
09:20 CST
01:20 UTC
2h 25m
Actual (estimated values):
06:54 CST
22:54 UTC
08:40 CST
00:40 UTC
-39 min
1h 45m
Thu, 23. May
Scheduled:
10:20 CST
02:20 UTC
12:20 CST
04:20 UTC
2h 0m
Actual:
10:18 CST
02:18 UTC
-1 min
11:52 CST
03:52 UTC
-27 min
1h 32m
Fri, 24. May
Scheduled:
06:55 CST
22:55 UTC
09:20 CST
01:20 UTC
2h 25m
Actual:
07:18 CST
23:18 UTC
+23 min
09:03 CST
01:03 UTC
-16 min
2h 8m
Wed, 22. May
Scheduled:
10:20 CST
02:20 UTC
12:20 CST
04:20 UTC
2h 0m
Actual:
10:19 CST
02:19 UTC
12:13 CST
04:13 UTC
-6 min
1h 53m
Thu, 23. May
Scheduled:
06:55 CST
22:55 UTC
09:20 CST
01:20 UTC
2h 25m
Actual:
07:19 CST
23:19 UTC
+24 min
09:04 CST
01:04 UTC
-15 min
2h 9m
Tue, 21. May
Scheduled:
10:20 CST
02:20 UTC
12:20 CST
04:20 UTC
2h 0m
Actual:
10:17 CST
02:17 UTC
-2 min
12:11 CST
04:11 UTC
-8 min
1h 51m
Wed, 22. May
Scheduled:
06:55 CST
22:55 UTC
09:20 CST
01:20 UTC
2h 25m
Actual:
06:59 CST
22:59 UTC
+4 min
08:44 CST
00:44 UTC
-35 min
1h 49m
Tue, 21. May
Scheduled:
06:55 CST
22:55 UTC
09:20 CST
01:20 UTC
2h 25m
Actual (estimated values):
07:05 CST
23:05 UTC
+10 min
08:50 CST
00:50 UTC
-29 min
1h 55m
Mon, 20. May
Scheduled:
10:20 CST
02:20 UTC
12:20 CST
04:20 UTC
2h 0m
Actual:
12:33 CST
04:33 UTC
+133 min
14:16 CST
06:16 UTC
+116 min
3h 56m