NetJets 1I786 ( Kansas City to St. Louis & Charlotte to Washington & St. Louis to Birmingham & San Diego to Jackson & Milwaukee to Atlanta & Boston to Martha's Vineyard & Boston to Trenton & Boston to Roanoke & White Plains to Boston & White Plains to Nantucket & Burbank to Redmond & Las Vegas to Burbank & Las Vegas to Van Nuys & West Palm Beach to White Plains & Blountville to Stuart & Midland to Telluride & La Grande to Scottsdale & Indianapolis to Chicago & Indianapolis to Chicago & Portland to Teterboro & Jackson to Wichita & Los Angeles to Portland & Chicago to Orange County & San Jose to Boston & San Jose to San Luis Obispo & San Jose to San Diego & Providence to San Francisco & Providence to Nantucket & Scottsdale to Las Vegas & Bozeman to San Jose & Chicago to Milwaukee & Chicago to Indianapolis & Aspen to North Bend & Worcester to Providence & Martha's Vineyard to Boston & Martha's Vineyard to Teterboro & Bedford to Teterboro & Seattle to Santa Fe & Wisconsin Rapids to Kansas City & Washington to Teterboro & Napa to San Jose & Hailey to Salt Lake City & Portland to Dillon & Teterboro to Chicago & Teterboro to Reno & Teterboro to Napa & Trenton to New York & Shreveport to Oklahoma City & Salt Lake City to Little Rock & Salt Lake City to Shakhtyorsk & Nantucket to White Plains & Nantucket to New York & Nantucket to Windsor Locks & Dallas to Shreveport & Roanoke to Teterboro & Tucson to San Jose & Rutland to Baltimore & Baltimore to Boston & Huntington to Chicago )

Segment 1: Kansas City to St. Louis
Airline: NetJets
From:   Kansas City (MKC)
To:   St. Louis (STL)
Frequency: Irregular/New
Days: Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
Distance: 368km (229mi)
Duration: 0h 54m
Avg 409km/h (254mph)
Plane: Bombardier Challenger 350
Delays:
past month
No delays observed
Segment 2: Charlotte to Washington
Airline: NetJets
From:   Charlotte (CLT)
To:   Washington (IAD)
Frequency: Irregular/New
Days: Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
Distance: 517km (321mi)
Duration: 0h -55m
Avg -554km/h (-344mph)
Plane: Bombardier Challenger 350
Delays:
past month
No delays observed
Segment 3: St. Louis to Birmingham
Airline: NetJets
From:   St. Louis (STL)
To:   Birmingham (BHM)
Frequency: Irregular/New
Days: Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
Distance: 661km (411mi)
Duration: 1h 12m
Avg 551km/h (342mph)
Plane: Bombardier Challenger 350
Delays:
past month
No delays observed
Segment 4: San Diego to Jackson
Airline: NetJets
From:   San Diego (CLD)
To:   Jackson (JAC)
Frequency: Irregular/New
Days: Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
Distance: 1,297km (806mi)
Duration: 1h 48m
Avg 720km/h (447mph)
Plane: Bombardier Challenger 350
Delays:
past month
No delays observed
Segment 5: Milwaukee to Atlanta
Airline: NetJets
From:   Milwaukee (MKE)
To:   Atlanta (PDK)
Frequency: Irregular/New
Days: Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
Distance: 1,057km (656mi)
Duration: 1h 54m
Avg 556km/h (345mph)
Plane: Bombardier Challenger 350
Delays:
past month
No delays observed
Segment 6: Boston to Martha's Vineyard
Airline: NetJets
From:   Boston (BOS)
To:   Martha's Vineyard (MVY)
Frequency: Irregular/New
Days: Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
Distance: 112km (70mi)
Duration: 2h 4m
Avg 54km/h (33mph)
Plane: Bombardier Challenger 350
Delays:
past month
No delays observed
Segment 7: Boston to Trenton
Airline: NetJets
From:   Boston (BOS)
To:   Trenton (TTN)
Frequency: Irregular/New
Days: Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
Distance: 393km (244mi)
Duration: 0h 58m
Avg 400km/h (248mph)
Plane: Bombardier Challenger 350
Delays:
past month
No delays observed
Segment 8: Boston to Roanoke
Airline: NetJets
From:   Boston (BOS)
To:   Roanoke (ROA)
Frequency: Irregular/New
Days: Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
Distance: 948km (589mi)
Duration: 1h 52m
Avg 503km/h (312mph)
Plane: Bombardier Challenger 350
Delays:
past month
No delays observed
Segment 9: White Plains to Boston
Airline: NetJets
From:   White Plains (HPN)
To:   Boston (BOS)
Frequency: Irregular/New
Days: Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
Distance: 266km (165mi)
Duration: 0h 43m
Avg 372km/h (231mph)
Plane: Bombardier Challenger 350
Delays:
past month
No delays observed
Segment 10: White Plains to Nantucket
Airline: NetJets
From:   White Plains (HPN)
To:   Nantucket (ACK)
Frequency: Irregular/New
Days: Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
Distance: 306km (190mi)
Duration: 1h 0m
Avg 306km/h (190mph)
Plane: Bombardier Challenger 350
Delays:
past month
No delays observed
Segment 11: Burbank to Redmond
Airline: NetJets
From:   Burbank (BUR)
To:   Redmond (RDM)
Frequency: Irregular/New
Days: Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
Distance: 1,144km (710mi)
Duration: 3h 1m
Avg 379km/h (235mph)
Plane: Bombardier Challenger 350
Delays:
past month
No delays observed
Segment 12: Las Vegas to Burbank
Airline: NetJets
From:   Las Vegas (LAS)
To:   Burbank (BUR)
Frequency: Irregular/New
Days: Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
Distance: 359km (223mi)
Duration: 0h 40m
Avg 538km/h (334mph)
Plane: Bombardier Challenger 350
Delays:
past month
No delays observed
Segment 13: Las Vegas to Van Nuys
Airline: NetJets
From:   Las Vegas (LAS)
To:   Van Nuys (VNY)
Frequency: Irregular/New
Days: Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
Distance: 368km (228mi)
Duration: 1h 49m
Avg 200km/h (124mph)
Plane: Bombardier Challenger 350
Delays:
past month
No delays observed
Segment 14: West Palm Beach to White Plains
Airline: NetJets
From:   West Palm Beach (PBI)
To:   White Plains (HPN)
Frequency: Irregular/New
Days: Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
Distance: 1,705km (1,059mi)
Duration: 2h 31m
Avg 677km/h (420mph)
Plane: Bombardier Challenger 350
Delays:
past month
No delays observed
Segment 15: Blountville to Stuart
Airline: NetJets
From:   Blountville (TRI)
To:   Stuart (SUA)
Frequency: Irregular/New
Days: Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
Distance: 1,054km (655mi)
Duration: 2h 42m
Avg 390km/h (242mph)
Plane: Bombardier Challenger 350
Delays:
past month
No delays observed
Segment 16: Midland to Telluride
Airline: NetJets
From:   Midland (MDD)
To:   Telluride (TEX)
Frequency: Irregular/New
Days: Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
Distance: 844km (524mi)
Duration: 1h 36m
Avg 527km/h (327mph)
Plane: Bombardier Challenger 350
Delays:
past month
No delays observed
Segment 17: La Grande to Scottsdale
Airline: NetJets
From:   La Grande (LGD)
To:   Scottsdale (SCF)
Frequency: Irregular/New
Days: Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
Distance: 1,399km (869mi)
Duration: 2h 0m
Avg 699km/h (434mph)
Plane: Bombardier Challenger 350
Delays:
past month
No delays observed
Segment 18: Indianapolis to Chicago
Airline: NetJets
From:   Indianapolis (IND)
To:   Chicago (PWK)
Frequency: Irregular/New
Days: Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
Distance: 299km (185mi)
Duration: 0h 48m
Avg 373km/h (232mph)
Plane: Bombardier Challenger 350
Delays:
past month
No delays observed
Segment 19: Indianapolis to Chicago
Airline: NetJets
From:   Indianapolis (IND)
To:   Chicago (MDW)
Frequency: Irregular/New
Days: Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
Distance: 261km (162mi)
Duration: 0h 42m
Avg 372km/h (231mph)
Plane: Bombardier Challenger 350
Delays:
past month
No delays observed
Segment 20: Portland to Teterboro
Airline: NetJets
From:   Portland (PWM)
To:   Teterboro (TEB)
Frequency: Irregular/New
Days: Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
Distance: 438km (272mi)
Duration: 0h 54m
Avg 487km/h (302mph)
Plane: Bombardier Challenger 350
Delays:
past month
No delays observed
Segment 21: Jackson to Wichita
Airline: NetJets
From:   Jackson (JAC)
To:   Wichita (ICT)
Frequency: Irregular/New
Days: Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
Distance: 1,302km (809mi)
Duration: 1h 55m
Avg 679km/h (422mph)
Plane: Bombardier Challenger 350
Delays:
past month
No delays observed
Segment 22: Los Angeles to Portland
Airline: NetJets
From:   Los Angeles (LAX)
To:   Portland (PDX)
Frequency: Irregular/New
Days: Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
Distance: 1,344km (835mi)
Duration: 2h 22m
Avg 568km/h (352mph)
Plane: Bombardier Challenger 350
Delays:
past month
No delays observed
Segment 23: Chicago to Orange County
Airline: NetJets
From:   Chicago (PWK)
To:   Orange County (SNA)
Frequency: Irregular/New
Days: Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
Distance: 2,777km (1,725mi)
Duration: 3h 54m
Avg 712km/h (442mph)
Plane: Bombardier Challenger 350
Delays:
past month
No delays observed
Segment 24: San Jose to Boston
Airline: NetJets
From:   San Jose (SJC)
To:   Boston (BOS)
Frequency: Irregular/New
Days: Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
Distance: 4,321km (2,684mi)
Duration: 6h 19m
Avg 684km/h (424mph)
Plane: Bombardier Challenger 350
Delays:
past month
No delays observed
Segment 25: San Jose to San Luis Obispo
Airline: NetJets
From:   San Jose (SJC)
To:   San Luis Obispo (SBP)
Frequency: Irregular/New
Days: Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
Distance: 263km (163mi)
Duration: 1h 7m
Avg 235km/h (146mph)
Plane: Bombardier Challenger 350
Delays:
past month
No delays observed
Segment 26: San Jose to San Diego
Airline: NetJets
From:   San Jose (SJC)
To:   San Diego (SAN)
Frequency: Irregular/New
Days: Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
Distance: 672km (417mi)
Duration: 1h 13m
Avg 552km/h (343mph)
Plane: Bombardier Challenger 350
Delays:
past month
No delays observed
Segment 27: Providence to San Francisco
Airline: NetJets
From:   Providence (PVD)
To:   San Francisco (SFO)
Frequency: Irregular/New
Days: Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
Distance: 4,325km (2,686mi)
Duration: 6h 48m
Avg 636km/h (395mph)
Plane: Bombardier Challenger 350
Delays:
past month
No delays observed
Segment 28: Providence to Nantucket
Airline: NetJets
From:   Providence (PVD)
To:   Nantucket (ACK)
Frequency: Irregular/New
Days: Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
Distance: 125km (78mi)
Plane: Bombardier Challenger 350
Delays:
past month
No delays observed
Segment 29: Scottsdale to Las Vegas
Airline: NetJets
From:   Scottsdale (SCF)
To:   Las Vegas (LAS)
Frequency: Irregular/New
Days: Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
Distance: 403km (250mi)
Duration: 1h 0m
Avg 403km/h (250mph)
Plane: Bombardier Challenger 350
Delays:
past month
No delays observed
Segment 30: Bozeman to San Jose
Airline: NetJets
From:   Bozeman (BZN)
To:   San Jose (SJC)
Frequency: Irregular/New
Days: Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
Distance: 1,295km (804mi)
Duration: 2h 6m
Avg 616km/h (383mph)
Plane: Bombardier Challenger 350
Delays:
past month
No delays observed
Segment 31: Chicago to Milwaukee
Airline: NetJets
From:   Chicago (MDW)
To:   Milwaukee (MKE)
Frequency: Irregular/New
Days: Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
Distance: 129km (80mi)
Duration: 0h 31m
Avg 251km/h (156mph)
Plane: Bombardier Challenger 350
Delays:
past month
No delays observed
Segment 32: Chicago to Indianapolis
Airline: NetJets
From:   Chicago (MDW)
To:   Indianapolis (IND)
Frequency: Irregular/New
Days: Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
Distance: 261km (162mi)
Duration: 0h 37m
Avg 423km/h (262mph)
Plane: Bombardier Challenger 350
Delays:
past month
No delays observed
Segment 33: Aspen to North Bend
Airline: NetJets
From:   Aspen (ASE)
To:   North Bend (OTH)
Frequency: Irregular/New
Days: Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
Distance: 1,523km (946mi)
Duration: 2h 25m
Avg 630km/h (391mph)
Plane: Bombardier Challenger 350
Delays:
past month
No delays observed
Segment 34: Worcester to Providence
Airline: NetJets
From:   Worcester (ORH)
To:   Providence (PVD)
Frequency: Irregular/New
Days: Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
Distance: 70km (44mi)
Duration: 1h 39m
Avg 42km/h (26mph)
Plane: Bombardier Challenger 350
Delays:
past month
No delays observed
Segment 35: Martha's Vineyard to Boston
Airline: NetJets
From:   Martha's Vineyard (MVY)
To:   Boston (BOS)
Frequency: Irregular/New
Days: Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
Distance: 112km (70mi)
Duration: 0h 30m
Avg 225km/h (140mph)
Plane: Bombardier Challenger 350
Delays:
past month
No delays observed
Segment 36: Martha's Vineyard to Teterboro
Airline: NetJets
From:   Martha's Vineyard (MVY)
To:   Teterboro (TEB)
Frequency: Irregular/New
Days: Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
Distance: 295km (183mi)
Duration: 0h 48m
Avg 369km/h (229mph)
Plane: Bombardier Challenger 350
Delays:
past month
No delays observed
Segment 37: Bedford to Teterboro
Airline: NetJets
From:   Bedford (BED)
To:   Teterboro (TEB)
Frequency: Irregular/New
Days: Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
Distance: 292km (181mi)
Duration: 2h 3m
Avg 142km/h (88mph)
Plane: Bombardier Challenger 350
Delays:
past month
No delays observed
Segment 38: Seattle to Santa Fe
Airline: NetJets
From:   Seattle (BFI)
To:   Santa Fe (SAF)
Frequency: Irregular/New
Days: Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
Distance: 1,885km (1,170mi)
Duration: 2h 30m
Avg 754km/h (468mph)
Plane: Bombardier Challenger 350
Delays:
past month
No delays observed
Segment 39: Wisconsin Rapids to Kansas City
Airline: NetJets
From:   Wisconsin Rapids (ISW)
To:   Kansas City (MKC)
Frequency: Irregular/New
Days: Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
Distance: 703km (437mi)
Duration: 1h 24m
Avg 502km/h (312mph)
Plane: Bombardier Challenger 350
Delays:
past month
No delays observed
Segment 40: Washington to Teterboro
Airline: NetJets
From:   Washington (IAD)
To:   Teterboro (TEB)
Frequency: Irregular/New
Days: Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
Distance: 359km (223mi)
Duration: 0h 46m
Avg 468km/h (291mph)
Plane: Bombardier Challenger 350
Delays:
past month
No delays observed
Segment 41: Napa to San Jose
Airline: NetJets
From:   Napa (APC)
To:   San Jose (SJC)
Frequency: Irregular/New
Days: Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
Distance: 99km (61mi)
Duration: 0h 30m
Avg 199km/h (123mph)
Plane: Bombardier Challenger 350
Delays:
past month
No delays observed
Segment 42: Hailey to Salt Lake City
Airline: NetJets
From:   Hailey (SUN)
To:   Salt Lake City (SLC)
Frequency: Irregular/New
Days: Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
Distance: 357km (222mi)
Plane: Bombardier Challenger 350
Delays:
past month
No delays observed
Segment 43: Portland to Dillon
Airline: NetJets
From:   Portland (PDX)
To:   Dillon (DLN)
Frequency: Irregular/New
Days: Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
Distance: 785km (487mi)
Duration: 1h 48m
Avg 436km/h (270mph)
Plane: Bombardier Challenger 350
Delays:
past month
No delays observed
Segment 44: Teterboro to Chicago
Airline: NetJets
From:   Teterboro (TEB)
To:   Chicago (PWK)
Frequency: Irregular/New
Days: Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
Distance: 1,161km (721mi)
Duration: 1h 58m
Avg 590km/h (366mph)
Plane: Bombardier Challenger 350
Delays:
past month
No delays observed
Segment 45: Teterboro to Reno
Airline: NetJets
From:   Teterboro (TEB)
To:   Reno (RNO)
Frequency: Irregular/New
Days: Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
Distance: 3,845km (2,388mi)
Duration: 5h 22m
Avg 716km/h (445mph)
Plane: Bombardier Challenger 350
Delays:
past month
No delays observed
Segment 46: Teterboro to Napa
Airline: NetJets
From:   Teterboro (TEB)
To:   Napa (APC)
Frequency: Irregular/New
Days: Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
Distance: 4,097km (2,545mi)
Duration: 5h 46m
Avg 710km/h (441mph)
Plane: Bombardier Challenger 350
Delays:
past month
No delays observed
Segment 47: Trenton to New York
Airline: NetJets
From:   Trenton (TTN)
To:   New York (LGA)
Frequency: Irregular/New
Days: Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
Distance: 97km (60mi)
Duration: 0h 30m
Avg 194km/h (120mph)
Plane: Bombardier Challenger 350
Delays:
past month
No delays observed
Segment 48: Shreveport to Oklahoma City
Airline: NetJets
From:   Shreveport (SHV)
To:   Oklahoma City (OKC)
Frequency: Irregular/New
Days: Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
Distance: 478km (297mi)
Duration: 3h 6m
Avg 154km/h (95mph)
Plane: Bombardier Challenger 350
Delays:
past month
No delays observed
Segment 49: Salt Lake City to Little Rock
Airline: NetJets
From:   Salt Lake City (SLC)
To:   Little Rock (LIT)
Frequency: Irregular/New
Days: Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
Distance: 1,859km (1,155mi)
Duration: 2h 46m
Avg 672km/h (417mph)
Plane: Bombardier Challenger 350
Delays:
past month
No delays observed
Segment 50: Salt Lake City to Shakhtyorsk
Airline: NetJets
From:   Salt Lake City (SLC)
To:   Shakhtyorsk (EKS)
Frequency: Irregular/New
Days: Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
Distance: 7,679km (4,769mi)
Duration: 1h 1m
Avg 7,553km/h (4,691mph)
Plane: Bombardier Challenger 350
Delays:
past month
No delays observed
Segment 51: Nantucket to White Plains
Airline: NetJets
From:   Nantucket (ACK)
To:   White Plains (HPN)
Frequency: Irregular/New
Days: Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
Distance: 306km (190mi)
Duration: 0h 48m
Avg 383km/h (237mph)
Plane: Bombardier Challenger 350
Delays:
past month
No delays observed
Segment 52: Nantucket to New York
Airline: NetJets
From:   Nantucket (ACK)
To:   New York (JFK)
Frequency: Irregular/New
Days: Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
Distance: 320km (198mi)
Duration: 0h 48m
Avg 400km/h (248mph)
Plane: Bombardier Challenger 350
Delays:
past month
No delays observed
Segment 53: Nantucket to Windsor Locks
Airline: NetJets
From:   Nantucket (ACK)
To:   Windsor Locks (BDL)
Frequency: Irregular/New
Days: Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
Distance: 231km (143mi)
Duration: 0h 42m
Avg 330km/h (205mph)
Plane: Bombardier Challenger 350
Delays:
past month
No delays observed
Segment 54: Dallas to Shreveport
Airline: NetJets
From:   Dallas (DAL)
To:   Shreveport (SHV)
Frequency: Irregular/New
Days: Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
Distance: 287km (178mi)
Duration: 0h 43m
Avg 400km/h (248mph)
Plane: Bombardier Challenger 350
Delays:
past month
No delays observed
Segment 55: Roanoke to Teterboro
Airline: NetJets
From:   Roanoke (ROA)
To:   Teterboro (TEB)
Frequency: Irregular/New
Days: Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
Distance: 644km (400mi)
Duration: 1h 12m
Avg 536km/h (333mph)
Plane: Bombardier Challenger 350
Delays:
past month
No delays observed
Segment 56: Tucson to San Jose
Airline: NetJets
From:   Tucson (TUS)
To:   San Jose (SJC)
Frequency: Irregular/New
Days: Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
Distance: 1,161km (721mi)
Duration: 3h 0m
Avg 387km/h (240mph)
Plane: Bombardier Challenger 350
Delays:
past month
No delays observed
Segment 57: Rutland to Baltimore
Airline: NetJets
From:   Rutland (RUT)
To:   Baltimore (BWI)
Frequency: Irregular/New
Days: Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
Distance: 575km (357mi)
Duration: 1h 7m
Avg 507km/h (315mph)
Plane: Bombardier Challenger 350
Delays:
past month
No delays observed
Segment 58: Baltimore to Boston
Airline: NetJets
From:   Baltimore (BWI)
To:   Boston (BOS)
Frequency: Irregular/New
Days: Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
Distance: 594km (369mi)
Duration: 2h 42m
Avg 220km/h (136mph)
Plane: Bombardier Challenger 350
Delays:
past month
No delays observed
Segment 59: Huntington to Chicago
Airline: NetJets
From:   Huntington (HTS)
To:   Chicago (MDW)
Frequency: Irregular/New
Days: Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
Distance: 583km (362mi)
Duration: 1h 12m
Avg 486km/h (301mph)
Plane: Bombardier Challenger 350
Delays:
past month
No delays observed
Most Recent Flight

Route:   Martha's Vineyard (MVY)  -    Boston (BOS)
Status: Landed
Departure:
(scheduled)
9 hours ago
17. Jul 17:00 local
17. Jul 21:00 UTC
Arrival:
(scheduled)
9 hours ago
17. Jul 17:30 local
17. Jul 21:30 UTC
Plane: N786QS Bombardier Challenger 350
VIP
Map
Wed, 17. Jul
Scheduled:
17:00 EDT
21:00 UTC
17:30 EDT
21:30 UTC
0h 30m
Mon, 15. Jul
Diverted 1I786 EJA786 NetJets 1I / EJA
White Plains (HPN) Nantucket (ACK)
 N786QS Challenger 350 306km (190mi.)
Scheduled:
08:24 EDT
12:24 UTC
09:24 EDT
13:24 UTC
1h 0m
Actual (estimated values):
08:34 EDT
12:34 UTC
+10 min
09:24 EDT
13:24 UTC
1h 0m
Fri, 12. Jul
Scheduled:
10:00 EDT
14:00 UTC
10:42 EDT
14:42 UTC
0h 42m
Actual (estimated values):
10:06 EDT
14:06 UTC
+6 min
10:42 EDT
14:42 UTC
0h 42m
Tue, 09. Jul
Scheduled:
19:30 EDT
23:30 UTC
20:10 EDT
00:10 UTC
0h 40m
Actual (estimated values):
19:40 EDT
23:40 UTC
+10 min
20:10 EDT
00:10 UTC
0h 40m
Mon, 08. Jul
Scheduled:
18:45 EDT
22:45 UTC
19:27 EDT
23:27 UTC
0h 42m
Actual (estimated values):
15:39 EDT
19:39 UTC
-185 min
19:27 EDT
23:27 UTC
0h 42m
Fri, 28. Jun
Scheduled:
11:00 EDT
15:00 UTC
13:28 EDT
18:28 UTC
3h 28m
Scheduled:
13:04 CDT
18:04 UTC
14:22 CDT
21:22 UTC
3h 18m
Diverted 1I786 EJA786 NetJets 1I / EJA
Charlotte (CLT) Washington (IAD)
 N786QS Challenger 350 517km (321mi.)
Scheduled:
08:30 EDT
12:30 UTC
07:34 EDT
11:34 UTC
0h -56m
Actual (estimated values):
07:03 EDT
11:03 UTC
-86 min
07:34 EDT
11:34 UTC
0h -56m
Sat, 22. Jun
Scheduled:
09:18 PDT
16:18 UTC
09:44 PDT
16:44 UTC
0h 26m
Actual (estimated values):
09:18 PDT
16:18 UTC
09:44 PDT
16:44 UTC
0h 26m
Scheduled:
11:00 PDT
18:00 UTC
14:29 PDT
20:29 UTC
2h 29m
Actual (estimated values):
11:06 PDT
18:06 UTC
+6 min
14:28 MDT
20:28 UTC
2h 28m
Fri, 21. Jun
Scheduled:
12:00 EDT
16:00 UTC
14:48 EDT
21:48 UTC
5h 48m
Actual (estimated values):
12:00 EDT
16:00 UTC
14:48 PDT
21:48 UTC
5h 48m