National Airlines N837JS ( Kansas City to Birmingham & St. Louis to San Angelo & Philadelphia to Teterboro & San Antonio to Nassau & Boca Raton to Miami & Miami to Dallas & Hilton Head Island to Houston & Houston to Las Vegas & Houston to Roanoke & Austin to Houston & Austin to Orange County & White Plains to Stuart & Las Vegas to Fort Worth & West Palm Beach to Philadelphia & West Palm Beach to Orlando & Blountville to Tampa & Jamestown to Philadelphia & Mountain View to Moab & Indianapolis to Washington & Los Angeles to Brainerd & Fort Myers to Tulsa & Orlando to Tampa & Chicago to Kansas City & Morristown to Atlanta & Chicago to West Palm Beach & Chicago to Chicago & Aspen to Dallas & Harrisburg to Morristown & Lawrence to West Palm Beach & Coeur d'Alene to Scottsdale & Reno to Houston & Birmingham to Dallas & Nassau to Orlando & Hagerstown to Chicago & Miami to Philadelphia & Seattle to Minneapolis & Fergus Falls to Santa Rosa & Washington to Hilton Head Island & Washington to Detroit & Atlanta to Gulf Shores & Santa Barbara to Mountain View & Philadelphia to Westhampton Beach & Philadelphia to Memphis & Philadelphia to Miami & Syracuse to Lawrence & Tulsa to Aspen & Van Nuys to Santa Barbara & San Diego to Orange County & San Angelo to Dallas & Kelowna to Seattle & Moab to Seattle & Winnipeg to Kansas City & Detroit to Indianapolis & Dallas to San Antonio & Dallas to Houston & Dallas to Blountville & Dallas to Santa Fe & Roanoke to Washington & Tucson to Orange County & Fort Myers to Bedford & Minneapolis to Chicago & Denver to Chicago )

Segment 1: Kansas City to Birmingham
Airline:   National Airlines
From:   Kansas City (MKC)
To:   Birmingham (BHM)
Frequency: Irregular/New
Days: Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
Distance: 935km (581mi)
Duration: 2h 6m
Avg 445km/h (276mph)
Plane: Cessna C56X
Delays:
past month
No delays observed
Segment 2: St. Louis to San Angelo
Airline:   National Airlines
From:   St. Louis (STL)
To:   San Angelo (SJT)
Frequency: Irregular/New
Days: Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
Distance: 1,235km (767mi)
Duration: 2h 8m
Avg 576km/h (357mph)
Plane: Cessna C56X
Delays:
past month
No delays observed
Segment 3: Philadelphia to Teterboro
Airline:   National Airlines
From:   Philadelphia (PNE)
To:   Teterboro (TEB)
Frequency: Irregular/New
Days: Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
Distance: 117km (72mi)
Duration: 0h 28m
Avg 249km/h (154mph)
Plane: Cessna C56X
Delays:
past month
No delays observed
Segment 4: San Antonio to Nassau
Airline:   National Airlines
From:   San Antonio (SAT)
To:   Nassau (NAS)
Frequency: Irregular/New
Days: Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
Distance: 2,134km (1,325mi)
Duration: 3h 9m
Avg 675km/h (419mph)
Plane: Cessna C56X
Delays:
past month
No delays observed
Segment 5: Boca Raton to Miami
Airline:   National Airlines
From:   Boca Raton (BCT)
To:   Miami (OPF)
Frequency: Irregular/New
Days: Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
Distance: 55km (34mi)
Duration: 0h 29m
Avg 113km/h (70mph)
Plane: Cessna C56X
Delays:
past month
No delays observed
Segment 6: Miami to Dallas
Airline:   National Airlines
From:   Miami (OPF)
To:   Dallas (DAL)
Frequency: Irregular/New
Days: Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
Distance: 1,780km (1,106mi)
Duration: 3h 19m
Avg 536km/h (333mph)
Plane: Cessna C56X
Delays:
past month
No delays observed
Segment 7: Hilton Head Island to Houston
Airline:   National Airlines
From:   Hilton Head Island (HHH)
To:   Houston (HOU)
Frequency: Irregular/New
Days: Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
Distance: 1,420km (882mi)
Duration: 2h 32m
Avg 558km/h (347mph)
Plane: Cessna C56X
Delays:
past month
No delays observed
Segment 8: Houston to Las Vegas
Airline:   National Airlines
From:   Houston (HOU)
To:   Las Vegas (LAS)
Frequency: Irregular/New
Days: Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
Distance: 1,986km (1,234mi)
Duration: 3h 28m
Avg 571km/h (354mph)
Plane: Cessna C56X
Delays:
past month
No delays observed
Segment 9: Houston to Roanoke
Airline:   National Airlines
From:   Houston (HOU)
To:   Roanoke (ROA)
Frequency: Irregular/New
Days: Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
Distance: 1,654km (1,027mi)
Duration: 2h 35m
Avg 639km/h (397mph)
Plane: Cessna C56X
Delays:
past month
No delays observed
Segment 10: Austin to Houston
Airline:   National Airlines
From:   Austin (AUS)
To:   Houston (DWH)
Frequency: Irregular/New
Days: Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
Distance: 204km (127mi)
Duration: 0h 39m
Avg 311km/h (193mph)
Plane: Cessna C56X
Delays:
past month
No delays observed
Segment 11: Austin to Orange County
Airline:   National Airlines
From:   Austin (AUS)
To:   Orange County (SNA)
Frequency: Irregular/New
Days: Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
Distance: 1,943km (1,207mi)
Duration: 3h 22m
Avg 575km/h (357mph)
Plane: Cessna C56X
Delays:
past month
No delays observed
Segment 12: White Plains to Stuart
Airline:   National Airlines
From:   White Plains (HPN)
To:   Stuart (SUA)
Frequency: Irregular/New
Days: Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
Distance: 1,656km (1,029mi)
Duration: 2h 50m
Avg 581km/h (361mph)
Plane: Cessna C56X
Delays:
past month
No delays observed
Segment 13: Las Vegas to Fort Worth
Airline:   National Airlines
From:   Las Vegas (LAS)
To:   Fort Worth (FTW)
Frequency: Irregular/New
Days: Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
Distance: 1,670km (1,037mi)
Duration: 2h 31m
Avg 662km/h (411mph)
Plane: Cessna C56X
Delays:
past month
No delays observed
Segment 14: West Palm Beach to Philadelphia
Airline:   National Airlines
From:   West Palm Beach (PBI)
To:   Philadelphia (PNE)
Frequency: Irregular/New
Days: Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
Distance: 1,563km (971mi)
Duration: 2h 44m
Avg 569km/h (353mph)
Plane: Cessna C56X
Delays:
past month
No delays observed
Segment 15: West Palm Beach to Orlando
Airline:   National Airlines
From:   West Palm Beach (PBI)
To:   Orlando (ORL)
Frequency: Irregular/New
Days: Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
Distance: 240km (149mi)
Duration: 0h 50m
Avg 285km/h (177mph)
Plane: Cessna C56X
Delays:
past month
No delays observed
Segment 16: Blountville to Tampa
Airline:   National Airlines
From:   Blountville (TRI)
To:   Tampa (TPA)
Frequency: Irregular/New
Days: Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
Distance: 946km (587mi)
Duration: 1h 42m
Avg 551km/h (342mph)
Plane: Cessna C56X
Delays:
past month
No delays observed
Segment 17: Jamestown to Philadelphia
Airline:   National Airlines
From:   Jamestown (JHW)
To:   Philadelphia (PHL)
Frequency: Irregular/New
Days: Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
Distance: 422km (262mi)
Duration: 0h 52m
Avg 483km/h (300mph)
Plane: Cessna C56X
Delays:
past month
No delays observed
Segment 18: Mountain View to Moab
Airline:   National Airlines
From:   Mountain View (NUQ)
To:   Moab (CNY)
Frequency: Irregular/New
Days: Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
Distance: 1,086km (674mi)
Duration: 1h 44m
Avg 625km/h (388mph)
Plane: Cessna C56X
Delays:
past month
No delays observed
Segment 19: Indianapolis to Washington
Airline:   National Airlines
From:   Indianapolis (IND)
To:   Washington (IAD)
Frequency: Irregular/New
Days: Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
Distance: 765km (475mi)
Duration: 1h 32m
Avg 498km/h (309mph)
Plane: Cessna C56X
Delays:
past month
No delays observed
Segment 20: Los Angeles to Brainerd
Airline:   National Airlines
From:   Los Angeles (LAX)
To:   Brainerd (BRD)
Frequency: Irregular/New
Days: Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
Distance: 2,471km (1,534mi)
Duration: 3h 49m
Avg 646km/h (401mph)
Plane: Cessna C56X
Delays:
past month
No delays observed
Segment 21: Fort Myers to Tulsa
Airline:   National Airlines
From:   Fort Myers (FMY)
To:   Tulsa (TUL)
Frequency: Irregular/New
Days: Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
Distance: 1,705km (1,059mi)
Duration: 3h 5m
Avg 552km/h (343mph)
Plane: Cessna C56X
Delays:
past month
No delays observed
Segment 22: Orlando to Tampa
Airline:   National Airlines
From:   Orlando (ORL)
To:   Tampa (TPA)
Frequency: Irregular/New
Days: Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
Distance: 133km (83mi)
Duration: 0h 33m
Avg 239km/h (148mph)
Plane: Cessna C56X
Delays:
past month
No delays observed
Segment 23: Chicago to Kansas City
Airline:   National Airlines
From:   Chicago (ORD)
To:   Kansas City (MKC)
Frequency: Irregular/New
Days: Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
Distance: 648km (402mi)
Duration: 1h 17m
Avg 500km/h (310mph)
Plane: Cessna C56X
Delays:
past month
No delays observed
Segment 24: Morristown to Atlanta
Airline:   National Airlines
From:   Morristown (MMU)
To:   Atlanta (PDK)
Frequency: Irregular/New
Days: Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
Distance: 1,164km (723mi)
Duration: 2h 30m
Avg 464km/h (288mph)
Plane: Cessna C56X
Delays:
past month
No delays observed
Segment 25: Chicago to West Palm Beach
Airline:   National Airlines
From:   Chicago (MDW)
To:   West Palm Beach (PBI)
Frequency: Irregular/New
Days: Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
Distance: 1,821km (1,131mi)
Duration: 2h 48m
Avg 646km/h (401mph)
Plane: Cessna C56X
Delays:
past month
No delays observed
Segment 26: Chicago to Chicago
Airline:   National Airlines
From:   Chicago (MDW)
To:   Chicago (ORD)
Frequency: Irregular/New
Days: Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
Distance: 24km (15mi)
Duration: 0h 21m
Avg 69km/h (43mph)
Plane: Cessna C56X
Delays:
past month
No delays observed
Segment 27: Aspen to Dallas
Airline:   National Airlines
From:   Aspen (ASE)
To:   Dallas (DAL)
Frequency: Irregular/New
Days: Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
Distance: 1,146km (711mi)
Duration: 2h 4m
Avg 552km/h (343mph)
Plane: Cessna C56X
Delays:
past month
No delays observed
Segment 28: Harrisburg to Morristown
Airline:   National Airlines
From:   Harrisburg (MDT)
To:   Morristown (MMU)
Frequency: Irregular/New
Days: Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
Distance: 209km (130mi)
Duration: 0h 46m
Avg 271km/h (168mph)
Plane: Cessna C56X
Delays:
past month
No delays observed
Segment 29: Lawrence to West Palm Beach
Airline:   National Airlines
From:   Lawrence (LWM)
To:   West Palm Beach (PBI)
Frequency: Irregular/New
Days: Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
Distance: 1,961km (1,218mi)
Duration: 2h 59m
Avg 655km/h (406mph)
Plane: Cessna C56X
Delays:
past month
No delays observed
Segment 30: Coeur d'Alene to Scottsdale
Airline:   National Airlines
From:   Coeur d'Alene (COE)
To:   Scottsdale (SCF)
Frequency: Irregular/New
Days: Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
Distance: 1,628km (1,011mi)
Duration: 2h 37m
Avg 620km/h (385mph)
Plane: Cessna C56X
Delays:
past month
No delays observed
Segment 31: Reno to Houston
Airline:   National Airlines
From:   Reno (RNO)
To:   Houston (DWH)
Frequency: Irregular/New
Days: Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
Distance: 2,440km (1,515mi)
Duration: 3h 22m
Avg 722km/h (448mph)
Plane: Cessna C56X
Delays:
past month
No delays observed
Segment 32: Birmingham to Dallas
Airline:   National Airlines
From:   Birmingham (BHM)
To:   Dallas (DAL)
Frequency: Irregular/New
Days: Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
Distance: 943km (586mi)
Duration: 1h 48m
Avg 520km/h (323mph)
Plane: Cessna C56X
Delays:
past month
No delays observed
Segment 33: Nassau to Orlando
Airline:   National Airlines
From:   Nassau (NAS)
To:   Orlando (ORL)
Frequency: Irregular/New
Days: Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
Distance: 547km (340mi)
Duration: 1h 6m
Avg 491km/h (305mph)
Plane: Cessna C56X
Delays:
past month
No delays observed
Segment 34: Hagerstown to Chicago
Airline:   National Airlines
From:   Hagerstown (HGR)
To:   Chicago (MDW)
Frequency: Irregular/New
Days: Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
Distance: 876km (544mi)
Duration: 1h 34m
Avg 556km/h (345mph)
Plane: Cessna C56X
Delays:
past month
No delays observed
Segment 35: Miami to Philadelphia
Airline:   National Airlines
From:   Miami (MIA)
To:   Philadelphia (PHL)
Frequency: Irregular/New
Days: Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
Distance: 1,636km (1,016mi)
Duration: 2h 56m
Avg 557km/h (346mph)
Plane: Cessna C56X
Delays:
past month
No delays observed
Segment 36: Seattle to Minneapolis
Airline:   National Airlines
From:   Seattle (BFI)
To:   Minneapolis (MSP)
Frequency: Irregular/New
Days: Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
Distance: 2,246km (1,395mi)
Duration: 3h 17m
Avg 682km/h (423mph)
Plane: Cessna C56X
Delays:
past month
No delays observed
Segment 37: Fergus Falls to Santa Rosa
Airline:   National Airlines
From:   Fergus Falls (FFM)
To:   Santa Rosa (STS)
Frequency: Irregular/New
Days: Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
Distance: 2,342km (1,455mi)
Duration: 4h 35m
Avg 510km/h (317mph)
Plane: Cessna C56X
Delays:
past month
No delays observed
Segment 38: Washington to Hilton Head Island
Airline:   National Airlines
From:   Washington (IAD)
To:   Hilton Head Island (HHH)
Frequency: Irregular/New
Days: Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
Distance: 803km (499mi)
Duration: 1h 50m
Avg 437km/h (271mph)
Plane: Cessna C56X
Delays:
past month
No delays observed
Segment 39: Washington to Detroit
Airline:   National Airlines
From:   Washington (IAD)
To:   Detroit (YIP)
Frequency: Irregular/New
Days: Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
Distance: 630km (391mi)
Duration: 1h 33m
Avg 406km/h (252mph)
Plane: Cessna C56X
Delays:
past month
No delays observed
Segment 40: Atlanta to Gulf Shores
Airline:   National Airlines
From:   Atlanta (PDK)
To:   Gulf Shores (GUF)
Frequency: Irregular/New
Days: Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
Distance: 510km (316mi)
Duration: 1h 32m
Avg 332km/h (206mph)
Plane: Cessna C56X
Delays:
past month
No delays observed
Segment 41: Santa Barbara to Mountain View
Airline:   National Airlines
From:   Santa Barbara (SBA)
To:   Mountain View (NUQ)
Frequency: Irregular/New
Days: Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
Distance: 387km (240mi)
Duration: 0h 57m
Avg 405km/h (251mph)
Plane: Cessna C56X
Delays:
past month
No delays observed
Segment 42: Philadelphia to Westhampton Beach
Airline:   National Airlines
From:   Philadelphia (PHL)
To:   Westhampton Beach (FOK)
Frequency: Irregular/New
Days: Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
Distance: 246km (153mi)
Duration: 0h 57m
Avg 256km/h (159mph)
Plane: Cessna C56X
Delays:
past month
No delays observed
Segment 43: Philadelphia to Memphis
Airline:   National Airlines
From:   Philadelphia (PHL)
To:   Memphis (MEM)
Frequency: Irregular/New
Days: Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
Distance: 1,406km (873mi)
Duration: 2h 17m
Avg 614km/h (381mph)
Plane: Cessna C56X
Delays:
past month
No delays observed
Segment 44: Philadelphia to Miami
Airline:   National Airlines
From:   Philadelphia (PHL)
To:   Miami (MIA)
Frequency: Irregular/New
Days: Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
Distance: 1,636km (1,016mi)
Duration: 2h 49m
Avg 578km/h (359mph)
Plane: Cessna C56X
Delays:
past month
No delays observed
Segment 45: Syracuse to Lawrence
Airline:   National Airlines
From:   Syracuse (SYR)
To:   Lawrence (LWM)
Frequency: Irregular/New
Days: Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
Distance: 408km (253mi)
Duration: 0h 58m
Avg 418km/h (259mph)
Plane: Cessna C56X
Delays:
past month
No delays observed
Segment 46: Tulsa to Aspen
Airline:   National Airlines
From:   Tulsa (TUL)
To:   Aspen (ASE)
Frequency: Irregular/New
Days: Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
Distance: 1,023km (635mi)
Duration: 1h 59m
Avg 511km/h (317mph)
Plane: Cessna C56X
Delays:
past month
No delays observed
Segment 47: Van Nuys to Santa Barbara
Airline:   National Airlines
From:   Van Nuys (VNY)
To:   Santa Barbara (SBA)
Frequency: Irregular/New
Days: Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
Distance: 126km (78mi)
Duration: 0h 47m
Avg 159km/h (99mph)
Plane: Cessna C56X
Delays:
past month
No delays observed
Segment 48: San Diego to Orange County
Airline:   National Airlines
From:   San Diego (SAN)
To:   Orange County (SNA)
Frequency: Irregular/New
Days: Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
Distance: 122km (76mi)
Duration: 0h 39m
Avg 184km/h (114mph)
Plane: Cessna C56X
Delays:
past month
No delays observed
Segment 49: San Angelo to Dallas
Airline:   National Airlines
From:   San Angelo (SJT)
To:   Dallas (DAL)
Frequency: Irregular/New
Days: Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
Distance: 381km (237mi)
Duration: 0h 56m
Avg 402km/h (250mph)
Plane: Cessna C56X
Delays:
past month
No delays observed
Segment 50: Kelowna to Seattle
Airline:   National Airlines
From:   Kelowna (YLW)
To:   Seattle (BFI)
Frequency: Irregular/New
Days: Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
Distance: 345km (214mi)
Duration: 0h 49m
Avg 421km/h (261mph)
Plane: Cessna C56X
Delays:
past month
No delays observed
Segment 51: Moab to Seattle
Airline:   National Airlines
From:   Moab (CNY)
To:   Seattle (BFI)
Frequency: Irregular/New
Days: Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
Distance: 1,408km (874mi)
Duration: 2h 10m
Avg 646km/h (401mph)
Plane: Cessna C56X
Delays:
past month
No delays observed
Segment 52: Winnipeg to Kansas City
Airline:   National Airlines
From:   Winnipeg (YWG)
To:   Kansas City (MKC)
Frequency: Irregular/New
Days: Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
Distance: 1,218km (757mi)
Duration: 2h 1m
Avg 601km/h (373mph)
Plane: Cessna C56X
Delays:
past month
No delays observed
Segment 53: Detroit to Indianapolis
Airline:   National Airlines
From:   Detroit (YIP)
To:   Indianapolis (IND)
Frequency: Irregular/New
Days: Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
Distance: 364km (226mi)
Duration: 1h 6m
Avg 326km/h (202mph)
Plane: Cessna C56X
Delays:
past month
No delays observed
Segment 54: Dallas to San Antonio
Airline:   National Airlines
From:   Dallas (DAL)
To:   San Antonio (SAT)
Frequency: Irregular/New
Days: Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
Distance: 400km (248mi)
Duration: 1h 5m
Avg 366km/h (227mph)
Plane: Cessna C56X
Delays:
past month
No delays observed
Segment 55: Dallas to Houston
Airline:   National Airlines
From:   Dallas (DAL)
To:   Houston (HOU)
Frequency: Irregular/New
Days: Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
Distance: 386km (240mi)
Duration: 1h 3m
Avg 362km/h (225mph)
Plane: Cessna C56X
Delays:
past month
No delays observed
Segment 56: Dallas to Blountville
Airline:   National Airlines
From:   Dallas (DAL)
To:   Blountville (TRI)
Frequency: Irregular/New
Days: Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
Distance: 1,381km (857mi)
Duration: 2h 21m
Avg 586km/h (364mph)
Plane: Cessna C56X
Delays:
past month
No delays observed
Segment 57: Dallas to Santa Fe
Airline:   National Airlines
From:   Dallas (DAL)
To:   Santa Fe (SAF)
Frequency: Irregular/New
Days: Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
Distance: 903km (561mi)
Duration: 1h 43m
Avg 524km/h (325mph)
Plane: Cessna C56X
Delays:
past month
No delays observed
Segment 58: Roanoke to Washington
Airline:   National Airlines
From:   Roanoke (ROA)
To:   Washington (IAD)
Frequency: Irregular/New
Days: Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
Distance: 284km (176mi)
Duration: 0h 53m
Avg 317km/h (197mph)
Plane: Cessna C56X
Delays:
past month
No delays observed
Segment 59: Tucson to Orange County
Airline:   National Airlines
From:   Tucson (TUS)
To:   Orange County (SNA)
Frequency: Irregular/New
Days: Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
Distance: 670km (416mi)
Duration: 1h 33m
Avg 431km/h (267mph)
Plane: Cessna C56X
Delays:
past month
No delays observed
Segment 60: Fort Myers to Bedford
Airline:   National Airlines
From:   Fort Myers (RSW)
To:   Bedford (BED)
Frequency: Irregular/New
Days: Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
Distance: 2,013km (1,250mi)
Duration: 3h 15m
Avg 618km/h (383mph)
Plane: Cessna C56X
Delays:
past month
No delays observed
Segment 61: Minneapolis to Chicago
Airline:   National Airlines
From:   Minneapolis (MSP)
To:   Chicago (MDW)
Frequency: Irregular/New
Days: Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
Distance: 560km (348mi)
Duration: 1h 12m
Avg 462km/h (287mph)
Plane: Cessna C56X
Delays:
past month
No delays observed
Segment 62: Denver to Chicago
Airline:   National Airlines
From:   Denver (BJC)
To:   Chicago (MDW)
Frequency: Irregular/New
Days: Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
Distance: 1,474km (915mi)
Duration: 2h 34m
Avg 573km/h (356mph)
Plane: Cessna C56X
Delays:
past month
No delays observed
Most Recent Flight

Route:   Chicago (MDW)  -    Chicago (ORD)
Status: Landed
Departure:
(scheduled)
4 days ago
13. Jul 11:30 local
13. Jul 16:30 UTC
Departed:
(estimated)
13. Jul 11:41
11 min delayed
Arrival:
(scheduled)
4 days ago
13. Jul 11:51 local
13. Jul 16:51 UTC
Plane: N837JS Cessna C56X
Map

All Flights

Sat, 13. Jul
Scheduled:
11:30 CDT
16:30 UTC
11:51 CDT
16:51 UTC
0h 21m
Actual (estimated values):
11:41 CDT
16:41 UTC
+11 min
11:51 CDT
16:51 UTC
0h 21m
Scheduled:
14:00 CDT
19:00 UTC
15:17 CDT
20:17 UTC
1h 17m
Actual (estimated values):
14:15 CDT
19:15 UTC
+15 min
15:17 CDT
20:17 UTC
1h 17m
Fri, 12. Jul
Scheduled:
08:30 EDT
12:30 UTC
11:00 EDT
15:00 UTC
2h 30m
Actual (estimated values):
09:10 EDT
13:10 UTC
+40 min
11:00 EDT
15:00 UTC
2h 30m
Scheduled:
13:00 EDT
17:00 UTC
13:32 EDT
18:32 UTC
1h 32m
Actual (estimated values):
13:36 EDT
17:36 UTC
+36 min
13:32 CDT
18:32 UTC
1h 32m
Mon, 08. Jul
Scheduled:
08:30 PDT
15:30 UTC
11:07 PDT
18:07 UTC
2h 37m
Actual (estimated values):
08:42 PDT
15:42 UTC
+12 min
11:07 MST
18:07 UTC
2h 37m
Fri, 05. Jul
Scheduled:
13:30 EDT
17:30 UTC
16:20 EDT
20:20 UTC
2h 50m
Actual (estimated values):
13:59 EDT
17:59 UTC
+29 min
16:20 EDT
20:20 UTC
2h 50m
Sun, 30. Jun
Scheduled:
20:00 EDT
00:00 UTC
20:52 EDT
00:52 UTC
0h 52m
Actual (estimated values):
20:10 EDT
00:10 UTC
+10 min
20:52 EDT
00:52 UTC
0h 52m
Scheduled:
16:30 EDT
20:30 UTC
17:47 EDT
22:47 UTC
2h 17m
Actual (estimated values):
18:44 EDT
22:44 UTC
+134 min
17:47 CDT
22:47 UTC
2h 17m
Sun, 16. Jun
Scheduled:
12:30 CDT
17:30 UTC
14:31 CDT
19:31 UTC
2h 1m
Actual (estimated values):
12:39 CDT
17:39 UTC
+9 min
14:31 CDT
19:31 UTC
2h 1m
Fri, 14. Jun
Scheduled:
08:30 PDT
15:30 UTC
14:19 PDT
19:19 UTC
3h 49m
Actual (estimated values):
08:48 PDT
15:48 UTC
+18 min
14:20 CDT
19:20 UTC
3h 50m
Wed, 12. Jun
Scheduled:
14:30 CDT
19:30 UTC
15:13 CDT
21:13 UTC
1h 43m
Actual (estimated values):
14:47 CDT
19:47 UTC
+17 min
15:14 MDT
21:14 UTC
1h 44m