JoyAir JR1549 ( Huangshan City to Hefei & Hefei to Zhengzhou )

Map
Map
Most Recent Flight

Route:   Hefei (HFE)  -    Zhengzhou (CGO)
Status: Landed
Departure:
(scheduled)
22 hours ago
25. May 15:00 local
25. May 07:00 UTC
Departed:
(actual)
25. May 14:50
10 min early
Arrival:
(scheduled)
20 hours ago
25. May 16:25 local
25. May 08:25 UTC
Last Flight: Live Tracking
Sat, 25. May
Scheduled:
15:00 CST
07:00 UTC
16:25 CST
08:25 UTC
1h 25m
Actual (estimated values):
14:50 CST
06:50 UTC
-9 min
16:25 CST
08:25 UTC
1h 25m
Fri, 24. May
Scheduled:
15:00 CST
07:00 UTC
16:25 CST
08:25 UTC
1h 25m
Actual (estimated values):
14:52 CST
06:52 UTC
-7 min
16:24 CST
08:24 UTC
1h 24m
Scheduled:
12:50 CST
04:50 UTC
14:00 CST
06:00 UTC
1h 10m
Actual (estimated values):
12:41 CST
04:41 UTC
-8 min
13:59 CST
05:59 UTC
1h 9m
Thu, 23. May
Scheduled:
15:00 CST
07:00 UTC
16:25 CST
08:25 UTC
1h 25m
Actual (estimated values):
14:56 CST
06:56 UTC
-3 min
16:25 CST
08:25 UTC
1h 25m
Scheduled:
12:50 CST
04:50 UTC
14:00 CST
06:00 UTC
1h 10m
Actual (estimated values):
12:40 CST
04:40 UTC
-9 min
13:59 CST
05:59 UTC
1h 9m
Wed, 22. May
Scheduled:
15:00 CST
07:00 UTC
16:25 CST
08:25 UTC
1h 25m
Actual (estimated values):
15:00 CST
07:00 UTC
16:24 CST
08:24 UTC
1h 24m
Scheduled:
12:50 CST
04:50 UTC
14:00 CST
06:00 UTC
1h 10m
Actual (estimated values):
12:39 CST
04:39 UTC
-10 min
13:59 CST
05:59 UTC
1h 9m
Tue, 21. May
Scheduled:
15:00 CST
07:00 UTC
16:25 CST
08:25 UTC
1h 25m
Actual (estimated values):
15:05 CST
07:05 UTC
+5 min
16:25 CST
08:25 UTC
1h 25m
Scheduled:
12:50 CST
04:50 UTC
14:00 CST
06:00 UTC
1h 10m
Actual (estimated values):
12:50 CST
04:50 UTC
14:00 CST
06:00 UTC
1h 10m
Mon, 20. May
Scheduled:
15:00 CST
07:00 UTC
16:25 CST
08:25 UTC
1h 25m
Actual (estimated values):
15:01 CST
07:01 UTC
+1 min
16:25 CST
08:25 UTC
1h 25m
Scheduled:
12:50 CST
04:50 UTC
14:00 CST
06:00 UTC
1h 10m
Actual (estimated values):
12:44 CST
04:44 UTC
-5 min
14:00 CST
06:00 UTC
1h 10m