Hainan Airlines HU7461 ( Guangzhou to Hangzhou & Hangzhou to Jinzhou )

Map
Map
Most Recent Flight

Route:   Hangzhou (HGH)  -    Jinzhou (JNZ)
Status: Landed
Departure:
(scheduled)
1 day ago
22. May 10:25 local
22. May 02:25 UTC
Departed:
(actual)
22. May 10:47
22 min delayed
Arrival:
(scheduled)
1 day ago
22. May 12:45 local
22. May 04:45 UTC
Arrived:
(actual)
22. May 12:41
3 min early
Plane: B-1497 Boeing B737-800
166 seats
4 Business
162 Eco
Last Flight: Live Tracking
Wed, 22. May
Scheduled:
10:25 CST
02:25 UTC
12:45 CST
04:45 UTC
2h 20m
Actual:
10:46 CST
02:46 UTC
+21 min
12:42 CST
04:42 UTC
-2 min
2h 17m
Scheduled:
07:10 CST
23:10 UTC
09:20 CST
01:20 UTC
2h 10m
Actual (estimated values):
07:22 CST
23:22 UTC
+12 min
08:52 CST
00:52 UTC
-27 min
1h 42m
Mon, 20. May
Scheduled:
10:25 CST
02:25 UTC
12:45 CST
04:45 UTC
2h 20m
Actual:
10:39 CST
02:39 UTC
+14 min
12:34 CST
04:34 UTC
-10 min
2h 9m
Scheduled:
07:10 CST
23:10 UTC
09:20 CST
01:20 UTC
2h 10m
Actual:
07:24 CST
23:24 UTC
+14 min
09:01 CST
01:01 UTC
-18 min
1h 51m
Sun, 19. May
Scheduled:
10:25 CST
02:25 UTC
12:45 CST
04:45 UTC
2h 20m
Actual:
10:42 CST
02:42 UTC
+17 min
12:37 CST
04:37 UTC
-7 min
2h 12m
Scheduled:
07:10 CST
23:10 UTC
09:20 CST
01:20 UTC
2h 10m
Actual:
07:21 CST
23:21 UTC
+11 min
08:59 CST
00:59 UTC
-20 min
1h 49m
Fri, 17. May
Scheduled:
10:25 CST
02:25 UTC
12:45 CST
04:45 UTC
2h 20m
Actual:
10:47 CST
02:47 UTC
+22 min
12:42 CST
04:42 UTC
-2 min
2h 17m
Scheduled:
07:10 CST
23:10 UTC
09:20 CST
01:20 UTC
2h 10m
Actual:
07:34 CST
23:34 UTC
+24 min
09:05 CST
01:05 UTC
-14 min
1h 55m
Wed, 15. May
Scheduled:
10:25 CST
02:25 UTC
12:45 CST
04:45 UTC
2h 20m
Actual:
11:34 CST
03:34 UTC
+69 min
13:29 CST
05:29 UTC
+44 min
3h 4m
Scheduled:
07:10 CST
23:10 UTC
09:20 CST
01:20 UTC
2h 10m
Actual:
07:36 CST
23:36 UTC
+26 min
09:07 CST
01:07 UTC
-12 min
1h 57m
Mon, 13. May
Scheduled:
10:25 CST
02:25 UTC
12:45 CST
04:45 UTC
2h 20m
Actual:
10:47 CST
02:47 UTC
+22 min
12:40 CST
04:40 UTC
-4 min
2h 15m