China Southern Airlines CZ6661 ( Yiwu to Zhengzhou & Zhengzhou to Urumqi )

Map
Map
Most Recent Flight

Route:   Yiwu (YIW)  -    Zhengzhou (CGO)
Status: Landed
Departure:
(scheduled)
2 days ago
18. May 08:25 local
18. May 00:25 UTC
Departed:
(actual)
18. May 08:19
6 min early
Arrival:
(scheduled)
2 days ago
18. May 10:25 local
18. May 02:25 UTC
Arrived:
(actual)
18. May 10:06
18 min early
Plane: B-1920 Boeing B737-800
164 seats
8 Business
24 Eco+
132 Eco
Last Flight: Live Tracking
Sat, 18. May
Scheduled:
08:25 CST
00:25 UTC
10:25 CST
02:25 UTC
2h 0m
Actual:
08:19 CST
00:19 UTC
-5 min
10:07 CST
02:07 UTC
-17 min
1h 42m
Scheduled:
11:30 CST
03:30 UTC
16:00 CST
08:00 UTC
4h 30m
Actual:
11:48 CST
03:48 UTC
+18 min
16:10 CST
08:10 UTC
+10 min
4h 40m
Fri, 17. May
Scheduled:
08:25 CST
00:25 UTC
10:25 CST
02:25 UTC
2h 0m
Actual:
08:35 CST
00:35 UTC
+10 min
10:22 CST
02:22 UTC
-2 min
1h 57m
Scheduled:
11:30 CST
03:30 UTC
15:55 CST
07:55 UTC
4h 25m
Actual:
11:46 CST
03:46 UTC
+16 min
16:07 CST
08:07 UTC
+12 min
4h 37m
Thu, 16. May
Scheduled:
11:30 CST
03:30 UTC
15:50 CST
07:50 UTC
4h 20m
Actual:
11:45 CST
03:45 UTC
+15 min
16:07 CST
08:07 UTC
+17 min
4h 37m
Scheduled:
08:25 CST
00:25 UTC
10:25 CST
02:25 UTC
2h 0m
Actual:
08:36 CST
00:36 UTC
+11 min
10:23 CST
02:23 UTC
-1 min
1h 58m
Wed, 15. May
Scheduled:
08:25 CST
00:25 UTC
10:25 CST
02:25 UTC
2h 0m
Actual:
09:19 CST
01:19 UTC
+54 min
11:08 CST
03:08 UTC
+43 min
2h 43m
Scheduled:
11:30 CST
03:30 UTC
15:55 CST
07:55 UTC
4h 25m
Actual:
14:04 CST
06:04 UTC
+154 min
18:26 CST
10:26 UTC
+151 min
6h 56m
Tue, 14. May
Scheduled:
11:30 CST
03:30 UTC
15:50 CST
07:50 UTC
4h 20m
Actual:
11:40 CST
03:40 UTC
+10 min
16:02 CST
08:02 UTC
+12 min
4h 32m
Scheduled:
08:25 CST
00:25 UTC
10:25 CST
02:25 UTC
2h 0m
Actual:
08:20 CST
00:20 UTC
-4 min
10:08 CST
02:08 UTC
-16 min
1h 43m
Sat, 11. May
Scheduled:
08:25 CST
00:25 UTC
10:25 CST
02:25 UTC
2h 0m
Actual:
08:23 CST
00:23 UTC
-1 min
10:11 CST
02:11 UTC
-13 min
1h 46m