China Southern Airlines CZ6662 ( Urumqi to Zhengzhou & Zhengzhou to Yiwu )

Map
Map
Most Recent Flight

Route:   Zhengzhou (CGO)  -    Yiwu (YIW)
Status: Landed
Departure:
(scheduled)
2 days ago
18. May 21:55 local
18. May 13:55 UTC
Departed:
(actual)
18. May 21:55
Arrival:
(scheduled)
2 days ago
18. May 23:50 local
18. May 15:50 UTC
Arrived:
(actual)
18. May 23:22
27 min early
Plane: B-1920 Boeing B737-800
164 seats
8 Business
24 Eco+
132 Eco
Last Flight: Live Tracking
Sat, 18. May
Scheduled:
21:55 CST
13:55 UTC
23:50 CST
15:50 UTC
1h 55m
Actual:
21:55 CST
13:55 UTC
23:21 CST
15:21 UTC
-28 min
1h 26m
Scheduled:
17:00 CST
09:00 UTC
20:50 CST
12:50 UTC
3h 50m
Actual:
17:06 CST
09:06 UTC
+6 min
20:34 CST
12:34 UTC
-15 min
3h 34m
Fri, 17. May
Scheduled:
21:55 CST
13:55 UTC
23:50 CST
15:50 UTC
1h 55m
Actual:
21:57 CST
13:57 UTC
+2 min
23:25 CST
15:25 UTC
-24 min
1h 30m
Scheduled:
17:00 CST
09:00 UTC
20:50 CST
12:50 UTC
3h 50m
Actual:
17:17 CST
09:17 UTC
+17 min
20:45 CST
12:45 UTC
-4 min
3h 45m
Thu, 16. May
Scheduled:
21:55 CST
13:55 UTC
23:50 CST
15:50 UTC
1h 55m
Actual:
21:59 CST
13:59 UTC
+4 min
23:28 CST
15:28 UTC
-21 min
1h 33m
Scheduled:
17:00 CST
09:00 UTC
20:50 CST
12:50 UTC
3h 50m
Actual:
17:00 CST
09:00 UTC
20:27 CST
12:27 UTC
-22 min
3h 27m
Wed, 15. May
Scheduled:
17:00 CST
09:00 UTC
20:50 CST
12:50 UTC
3h 50m
Actual:
17:03 CST
09:03 UTC
+3 min
20:30 CST
12:30 UTC
-19 min
3h 30m
Scheduled:
21:55 CST
13:55 UTC
23:50 CST
15:50 UTC
1h 55m
Actual (estimated values):
21:55 CST
13:55 UTC
23:22 CST
15:22 UTC
-27 min
1h 27m
Tue, 14. May
Scheduled:
21:55 CST
13:55 UTC
23:50 CST
15:50 UTC
1h 55m
Actual (estimated values):
21:52 CST
13:52 UTC
-2 min
23:19 CST
15:19 UTC
-30 min
1h 24m
Scheduled:
17:00 CST
09:00 UTC
20:50 CST
12:50 UTC
3h 50m
Actual:
17:05 CST
09:05 UTC
+5 min
20:33 CST
12:33 UTC
-16 min
3h 33m
Sat, 11. May
Scheduled:
21:55 CST
13:55 UTC
23:50 CST
15:50 UTC
1h 55m
Actual:
21:45 CST
13:45 UTC
-9 min
23:13 CST
15:13 UTC
-36 min
1h 18m