Airports in Burma - Flightera
Database
El Paso International Airport
ELP / KELP

  United States

867 Flights per day

More...


EVA Airways
BR / EVA

Taiwan

  • #1 Destination: Taipei
  • 171 Flights/day


More...

Map

Airports in Burma by City

A    B    D    G    H    K    L    M    N    P    S    T    Y     Other

A

VBA / VYAN

B

BMO / VYBM
VBP / VYBP

D

TVY / VYDW

G

GAW / VYGG
GWA / VYGW

H

HEH / VYHH
HOX / VYHL
PAA / VYPA

K

KMV / VYKL
KHM / VYKI
KAW / VYKT
KET / VYKG
KYP / VYKP
KYT / VYKU

L

LSH / VYLS
LIW / VYLK

M

MWQ / VYMW
MGU / VYMN
MDL / VYMD
MNU / VYMM
MOG / VYMS
MGK / VYMT
NYW / VYMY
MGZ / VYME
MYT / VYMK

N

NMS / VYNS
NYT / VYNT
NYU / VYBG

P

PPU / VYPP
PKK / VYPU
BSX / VYPN
PAU / VYPK
PBU / VYPT
PRU / VYPY

S

AKY / VYSW

T

THL / VYTL
SNW / VYTD
TIO / VYHN

Y

RGN / VYYY
XYE / VYYE

Other